C++ INSTITUTE
Szkolne Kółko Projektowania Procesorów AVR
Szkolne Koło Realizacji Dźwięku i Światła Scenicznego
Szkolne koło aplikacji internetowych
Wstęp do programowania systemów wbudowanych
Szkolne Koło Projektowania Układów Scalonych
Szkolny Klub Krótkofalowców SP2PTL
Wstęp do programowania systemów wbudowanych
Szkolne Koło Robotyki
Koło wiedzy technicznej
Zajęcia z programowania w języku Java